Industra Art Vás srdečně zve na výstavy:

 

UNSAYINGS

Mónica Mays (SP/NL)

María Nolla (SP/NL)

 

OCCULTING DISK

Tom K Kemp (UK/NL)

Aaro Murphy (FI/NL)

Susan Ploetz (US/DE)

 

__________

 

UNSAYINGS

Výstava Unsayings představuje shromáždění věcí a způsobů, které se dějí na okraji velkých hrdinských příběhů. Hrdinové jsou historicky vyobrazeni s holemi, palnými a chladnými zbraněmi. Pokud ale vložíte hrdinu do pytle, bude vypadat jako brambor. V Unsayings, María Nolla a Monica Mays vzájemně propojují další typy předmětů: ručně vyráběné lodě, stohy, a nasbírané plodiny jako protagonisté nevyzpytatelných příběhů o přepravě a péči.

 

Mónica Mays využívá princip rozpomenutí, kde usiluje o domov za hranicemi antropocentrických vztahú. Přemýšlí nad materialy a objekty skrze jejich produkci a reporodukci v kontextu, v jakém jsou „převzaty“ z kulturních významů, jenž se dostávají až k ekonomickým dopadům v kterých cirkulují. 

Její instalace ztělesňují lidové příběhy předmětů se kterými pracuje, kde se řemeslo, příběh a poznatky kloubí v jedno.

V Unsayings čerpá ze svého nedávného pobytu v Rupert (LT), kde mapovala před-patriarchální evropskou mytologii o výchově, animismu a sklizni. Ta zmutovala, když cestovala z úst do úst různými dějinami, zakořeněnými i v pohybu – od neolitického pohanství, přes parantropologický výzkum Marije Gimbutas až po její současný kontext. Instalace Mónicy Mays ztělesňují extralingvální praxi těchto bajek prostřednictvím řady alchymistických tiskových procesů a dekonstruovaných domácích předmětů.

Mays v roce 2015 získala BA – obor sochařství na HEAR (FR), v roce 2017 získala MA na Sandberg Instituut (NL). Od té doby vystavovala a zůčastnila se různých projektů ve Španělsku, Francii, USA, Nizozemsku, Belgie, Itálii a Řecku.

 

María Nolla – práce Marie Nolly je výsledkem intimního vztahu s organickými materiály a nalezenými předměty, které jsou bezmezně přítomné v dezinfikovaném městském a výstavním kontextu. Skrze své sochy a instalace se snaží vytvářet situace, které se projevují jako svědci času a organických procesů, které nám některé systémy neumožňují zažít. Zvláště se zajímá o liminální prostor dekadence, čímž přináší svou práci k jemné rovnováze mezi živou a rozpadající se hmotou. V současné době zkoumá péči, reprodukci, empatii a vzpomínku.

 Mezi poslední výstavy patří Looiersgracht (Amsterdam) 2020, Tilde (Amsterdam) 2020 a Digestivo (Rotterdam) 2019. V roce 2019 obdržela cenu GRA Autonomous Arts Award.

 

__________

 

OCCULTING DISK

Uvnitř dalekohledu „occulting disk“ blokuje sluneční záření a tím poskytuje výhled mimo naši sluneční soustavu. Miniaturní, kapesní zatmění díky kterému se uživatel orientuje v mnohem větším a méně srozumitelném světě.

 

Tom K Kemp – filmy a instalace Toma K Kempa využívají herní design, improvizované filmování a animace, aby analyzovaly děsivé důsledky globálních byrokratických a finančních systémů na intimní a bezprostřední lidské vztahy. V současné době je výzkumným pracovníkem v Sandberg Instituut, NL. Mezi jeho poslední výstavy patří Universes, Leicester Gallery UK, 2020, Me Gustas Pixelad, La Casa Encendida, Madrid ES 2018, Blood from a Turnip, EYE filmmuseum, Amsterdam NL 2018.

 

Aaro Murphy je multimediální umělec, pohybující se na pomezí videa, zvuku a sochařství. Jeho praxe se zaměřuje na záhadnou prostorovou a percepční povahu současných médií a zařízení virtuální architektury. Aktuální výzkumnou otázkou je schopnost komplexních digitálních systémů zaujmout přítomnost ve vesmíru a rozvíjet vlastní živost a výkonnost. Z jeho práce můžeme zmínit 2019 – Semantic Noise, De School Amsterdam, 2018 – Polyphonic actants – bologna.cc. Amsterdam.

 

Susan Ploetz je umělkyně/performerka, somatický praktik a larp designer. Její díla kombinují text, pohyb, píseň + hudbu, příběh, technologii, choreografii, somatiku, dramaturgii, thaumaturgii…, které leží někde mezi intervencí, koláží, divadlem, hrou a skupinovou zkušeností. Z její práce můžeme zmínit 2019 – Skinship – workshop, larp a přednášku, na Aoyama Gakuin University v Tokiu; 2018 – Strange Attractors – konference a výstava, Martin Gropius Bau, Berlín; Katabasis, Space Gallery, London.

 

__________

 

Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva Kultury. Projekt se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Činnost galerie Industra Art podpořil Nadační fond Avast, partneři: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s.