« Kdokoliv, kdo prohlašoval či prohlašuje, že malířství je mrtvé, především zcela postrádá jakékoliv povědomí o jeho skutečné podstatě, či podstatě samotného umění…». (Dr. Till Richter)

 

Galerie Cermak Eisenkraft pokračuje v prostorách své POP-UP galerie domu SmetanaQ v sérii jedinečných projektů a otevírá výstavu německého figurativního umělce Uwe Handa nazvanou « Malíř », která představí průřez autorovou tvorbou od devadesátých let až do současnosti. V Handově malířské tvorbě převládá téma krajiny, lidí, zvířat a také budov, jelikož jeho otec byl architekt a naučil ho vnímat perspektivu. Fascinován holandskými zátišími a barokním malířstvím, klade Hand důraz na podmanivou atmosféru, dramaticky vystupňované kompozice, citovou vypjatost a využití hry světla a stínu, aniž by jeho obrazy upadaly do barokního šerosvitu.

Uwe Hand vyrostl na mořském pobřeží v nejsevernější části Německa, což výrazně ovlivnilo jeho tvorbu. Na jeho obrazech jsou často zachyceny symboly čtyř přírodních živlů – oheň, vzduch, voda, země – jako základní složky světa, kterými se starověká filozofie snažila vyložit nejen přírodní jevy, ale také vnitřní složení člověka. Přesto, že tyto živly postrádají hmotu, v Handově tvorbě se vyznačují strukturou, která jim dodává hmatatelnost.

Na obrazech můžeme také vidět nízké obzory a vysoká nebe, ve kterých se střetává skutečnost i abstrakce, záleží pouze na divákovi, který úhel pohledu si vybere. Nejdůležitější inspirační zdroj je pro Handa v současné době tvorba režiséra Davida Lynche, o čemž mohou svědčit i názvy některých obrazů, jako například Twin peaks (2007) a nebo Lynchova citace « Koncept absurdity je něco, čím jsem přitahován ». Podobným způsobem jako Lynch nám Hand umožňuje nekonečnou procházku v malířském časoprostoru, kde se realita stává snem a sen skutečností.

Síla Handových obrazů však vychází především z jeho práce s materiálem, odlišným od klasické malby, jakým je například písek nebo beton a důležitou roli hraje i výběr podkladu. Struktury jeho často velmi těžkých pláten se skládají z nespočetných vrstev barvy a materiálů, které byly zpracovány všemi druhy malířských technik a nástrojů vyžadujících vysokou znalost, zkušenosta zručnost.

« .Jeho obrazy se v zásadě podobají dobrým rockovým písním; jsou stejně něžně prudké a poklidně divoké, dokáží být bouřlivé a vždy velmi výrazné, i když často zahalené tajemstvím. Nejenže přeměňují svůj obsah, ony také pohnou a přemění své posluchače, či, v tomto případě, pozorovatele. Proto je Uwe Hand skutečnou skálou v širém moři malířství, které občas skutečně připomíná moře Mrtvé. Neotřesený lidmi, kteří by opět mohli zkoušet prohlašovat cosi o mrtvém oboru, pluje Uwe dál… a malířství nikdy nezemře ».

(Dr. Till Richter)

Vstup do SmetanaQ je po celou dobu výstavy zdarma.