Cizí prostředí, stejně jako temnota, v nás většinou vzbuzuje strach a obavy. Krokem do neznámého se je snažíme překonat a hledáme záchytné body. Prostorová instalace může být chápána jako architektonický přepis neuronové sítě v mozku, zhmotnění okem neviditelných nervových vláken. Přeneseně symbolizuje i šíření informace či aktivity ve vnějším světě, ve kterém i malé příčiny mohou mít nečekané následky a jednotlivec se stává jejich hybatelem.

 

Jana Mercogliano (Verge) se zaměřuje na fyzikální struktury a procesy. Pro jejich zaznamenání používá nejrůznější mechanismy, skrze které nachází pravidelnosti ve zdánlivě chaotickém uspořádání komplexních shluků nebo skrze simulace sleduje limity konkrétních jevů. Technologie využívá pro vytváření forem a objektů, zhmotňuje interaktivitu dějů a sleduje reakce mezi jednotlivými elementy a jejich projevování navenek. V poslední době vytváří samo-organizující soustavy, které jsou řízeny svojí interní logikou bez použití informačních technologií (analogově). Dění soustav vykazuje související procesy (akce-reakce), a zároveň náhodné lokace zdrojů těchto akcí.

 

kurátorka: Tereza Špinková

 

http://studioverge.com