Galerie Altán Klamovka v Praze na jaře uvede soubor tří výstav zaměřených na médium fotografie. Konkrétně Barboru Kuklíkovou, Jolanu Havelkovou a Matěje Adámka. První dvě autorky studovaly na Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě a v současnosti jsou etablovanými fotografkami. V červnu se pak představí Matěj Adámek, který studuje na pražské FAMU. Tři tematické výstavy ukážou současné tvůrčí metody v oboru fotografie a především poodhalí různé tvůrčí způsoby.
První z trojice Barbora Kuklíková již v minulosti v Altánu Klamovka vystavovala. Své fotografické cykly vytváří pečlivým sledováním svého okolí s tím, že jí zajímá každodenní rutina a prostředí, které utváří identitu sledovaných osob. V případě Kuklíkové se často setkáváme s pohledem na ženský svět. Ten Kuklíková zkoumá z hlediska mezilidských vztahů, které se logicky odvíjejí z jejího rodinného prostředí a blízkého okolí. Do hledáčku Kuklíkové však také vstupují lidé, které si vyhledává na základě předem daného tématu. Bylo tomu tak i u vzniku vystaveného cyklu V pohybu. Autorka se zde zaměřuje na různé druhy pohybových aktivit, které si její aktérky vybraly jako životní poselství, a které je doprovází v různých životních situacích. Barbora Kulíkovou zde pracuje s efektem fragmentálnosti postav s důrazem na zajímavou kompozici doladěnou vyváženou barevnou kombinací, která celkově obsah podtrhuje. Tak umožňuje návštěvníkům výstavy možnost náhodného setkání se čtyřmi ženami, pro které je pohyb pevnou součástí životního koloběhu. Vše prostřednictvím fotografií, které autorka upravila do příběhu vytvořeného na základě tzv. dojmového kaleidoskopu z fotografických záběrů sledující ženy při pohybu i odpočinku. Z cyklu V pohybu jsou tak cítit kontrasty plynulého pohybu a statických poloh, adrenalinu a meditace. Kuklíková však ve svém cyklu pracuje více s identitou žen než s formou popisné dokumentární fotografie. Jóga – aikido – tanec jsou vybrané disciplíny, které si fotografované ženy zvolily jako celoživotní postoj s ohledem na své životní styly. Kuklíková primárně nehledala zachycení klíčových přesných pozic, ale zaměřila se na daleko více intimní polohy vyjadřující duševní rovnováhu sledovaných žen. Existencionálně zabarvené hledání sebe sama tak vystupuje na pozadí souladu těla a mysli.
kurátorka: Lenka Sýkorová