Václav Hollar se narodil v roce 1607 v Praze, již ve svých dvaceti letech však odešel do Německa. V Kolíně nad Rýnem se v roce 1636 setkal s anglickým diplomatem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu a Surrey, který mladého umělce najal a odvezl s sebou do Anglie.

U Arundelova dvora Hollar pracoval na katalogu již v té době proslulých hraběcích uměleckých sbírek. Brzy po příjezdu v roce 1637 vydal panoramatický pohled na Greenwich, který věnoval anglické královně. Zobrazoval krajinu hraběcího panství, která jej zaujala, vytvářel pohledy na Londýn a jeho okolí, nebo slavné cykly ženských kostýmů a jiné.

Když Hollar v roce 1646 odešel z Anglie, kde se rozpoutala občanské válka, a usadil se na čas v Antverpách, nepřestal pro své anglické zaměstnavatele pracovat. Podle sbírky hraběte z Arundelu zde vytvořil například svůj slavný grafický cyklus motýlů a jiného hmyzu, vydal také portrét krále Karla I. podle A. van Dycka a mnoho dalších grafických prací.

Nedávno se objevil doposud zcela neznámý grafický list s erbem anglicko-skotského rodu Porter, který je datován rokem 1651, kdy Hollar ještě pobýval v Antverpách. V roce 1652 se vrátil do Anglie, kde v roce 1677 zemřel. Protože Národní galerie získala tento unikátní lept se znakem do svých sbírek, bude na výstavě také prezentován.

Kurátorka: Alena Volrábová

grafický kabinet