V Galerii Tapeta bude zahájena nová výstava. Tentokrát zde představí svou práci Václav Kopecký, který se ve své tvorbě zabývá fotografií a jejími základními principy. Na Tapetě vidíme záběr, ve němž se podle autora zpřítomnil moment „zaváhání v soustředění“. Je jedním z „chybných“ snímků ze tří filmů, na kterých se snažil zachytit jen palmy na modrém pozadí nebe, než přišel náhlý závan větru.

 

„Jádrem tvorby Václava Kopeckého je zájem o zkoumání fotografického média. Činí tak pomocí klasických postupů fotografie a jejich rozšířením do materiálních, prostorových a časových souvislostí. Používá analogický aparát, nikoli z důvodů formálních, ale kvůli větší blízkosti k základnímu principu fotografování – zachycení světelných paprsků na světlocitlivý materiál. Tato základní premisa se v současné době zdá být ztracena pod přebytkem vizuálních informací. Kopecký se k ní ontologicky vrací a dlouhodobě ji sleduje. Jeho výsledky jsou však stejným dílem adorací, jako zpochybňováním fotografie a důsledků její mechanické reprodukovatelnosti.“ (František Fekete pro Artlist.cz)