Název výstavy "nevážného" umění Opožděné příchody se nese v duchu absurdního humoru, jenž je bytostně vlastní výtvarníkovi Václavu Linkovi. Jedná se o jakousi svéráznou omluvu jeho otci, učiteli kreslení na tehdejší kutnohorské jedenáctiletce nacházející se nedaleko od jezuitské koleje, kam autor s pravidelnou přesností přicházel pozdě. Zároveň je expozice v Café Fatal i malou oslavou významného životního jubilea umělce.

Václav Linek (narozen 1946), rodák z Kutné Hory, patří mezi významné české humoristy přispívající od 70. let do mnoha satirických časopisů a společenských magazínů (např. Mladý svět, Dikobraz, nebo v současnosti Reader´s Digest). Celý život zasvětil práci pro Městské divadlo v Kolíně, kde vykonával několik profesí od malíře kulis až po hlavního grafika divadla a pořadatele výstav současného umění. Právě zpracovávání divadelních plakátů se snahou vytvořit osobité výtvarné sdělení jej přivedlo ke kresbě humoru beze slov. Opožděné příchody představí průřez jak starších prací, tak nejnovějších černobílých i kolorovaných kreseb.