V rámci projektu FOREST (2015), který sdružuje fotografy různého zaměření (Wágner, Singer, Hankeová, Čermák, Vermouzek, Kratochvíl, Š. Pikous ad.) jsem se dostal k fotografování lesa. Projekt mne natolik pohltil, že jsem mu věnoval větší část svého volného času a s nadsázkou málem způsobil můj odklon od subjektivního dokumentu, který v mé tvorbě do té doby převládal. Cyklus, který zde prezentuji je mým pohledem na les, dialogem mezi mnou a snímanou krajinou. Střídám zde fotografie, které se snaží ukázat krásu, tajemnost a mystičnost lesa, tedy to, co mne na tématu tolik fascinuje (fotografuji nejraději v deštivém, podmračeném počasí či za soumraku), se snímky, které dokazují, že les si objekty, které zde člověk – vetřelec zanechává, přetváří k obrazu svému…Po nějakém čase již není poznat, zda předmět či lidský zásah, který zde ponechal, nebyl jeho součástí od nepaměti. Fotografie jsem nasnímal během svých „podširákových“ toulek po Novohradských a Slepičích horách, které díky své opuštěnosti a nepřístupnosti mají stále punc divočiny.

Václav Němec
Absolvent magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, dramaturg a kurátor výstav v kině Kotva v Českých Budějovicích. Ve svém nekonečném fotografickém „on the road“ cyklu Zápisník se nesnaží ani tak zdokumentovat místo svého dočasného pobytu, jako spíše zaznamenat vizuální a výtvarné, avšak i pocitové a symbolické aspekty reality. Zobrazuje motivy, které rezonují s jeho vnitřním světem. Snaží se, aby každá jednotlivá fotografie byla svébytným obrazem vycházejícím z reality. Autor své fotografie zásadně nearanžuje, pracuje z útržky žitého světa. Kromě cyklu Summertime a Zápisník pracuje na cyklu FOREST a On the Road.