Václav Rodek je odborným asistentem Ateliéru malby prof. Daniela Balabána Fakulty umění Ostravské univerzity. Představí se velkoformátovými obrazy, v nichž osciluje mezi abstrakcí malířského gesta a zobrazením. Autor oplývá monumentálním cítěním při použití netradičních materiálů a malířských postupů. Výstava s názvem "712 – 217" se soustředí na ukázky jeho tvorby z posledních pěti let, zejména na cykly "Foros" a "Goeblsova knihovna". (mw)