Kompot

VÁCLAV SOKOL KRESBY
Od kreseb symbolů k svérázným obrazům

Žijeme z dávné tradice v níž symbol – znak – slouží řeči výkladu. To, co na něm zahlédneme, pochopíme a zapůsobí na náš cit jakoby bylo určeno k doplnění toho, co se nám slovem předkládá k přemýšlení. Symbol ilustruje řeč. Význam nakresleného symbolu může být rozkládán a můžeme jím odkazovat k ledasčemu jinému. Ale může se stát, že symbol někdo nakreslí tak, že ten vstoupí do obrazu v plnějším smyslu slova a už není tím odkazem, který jde vykládat? (…)

Václav Sokol se kresbou stále téhož motivu k podstatě symbola přibližuje a symbolon se v jeho podání ukazuje v proměnách výrazu stále více jako celek, který už nemůže sloužit jako pomůcka řeči výkladu, ale mluví už i bez něj. Obrázek se změnil v obraz. Čtěte a prohlížejte více zde.