Tvorba osobnosti české meziválečné avantgardy Václava Špály (1885 – 1946) bude představena v jeho typické modré barevnosti, a to v krajinomalbě, figurálních výjevech a květinových zátiších.

Vystavena budou díla z bohatých sbírkových fondů Galerie umění Karlovy Vary.