Předlohy k výstavě Rožhovor vznikají od počátku letošního jako jednoduché nápisy tužkou nebo barevnou pastelkou na různě nakrájených čtvrtkách papíru. Václav Stratil je v jenom našem dialogu charakterizoval jako „elementární výzkum jazykové sémantiky“. Většinou jedná o jedno slovo, krátký slovní útvar, přesmyčku, nebo o znělý novotvar. Provedeny jsou tím nejjednodušším způsobem. Stratil text napíše, jak je ostatně jeho zvykem, školním krasopisem. Někdy si pomůže narýsováním pomocných linek.

Rožhovor
Apír
Panáčik slunéčko
bude pršet
ministranti vnitra
táček stroužkoprsý
Žbluňk mi rouge
Honža Zálešák
Biblické kakao
Nejšem a nigky šem
Polsko mi dluží 700 výplat
dobže, že umžel
Abice Chl
20 pif a 5 gramů marxismu
mňam
upšímnou šouštrašť

Později v tomto roce vznikla obdobně koncipovaná monumentální plátna. Namísto tužky a pastelek v nich Stratil používal olej a sprej. Obrazy s nápisy „Váčľav“ a „mi“ se letos na sklonku jara vyskytly na autorově průřezové výstavě Nedělám nic a jiné práce v Moravské galerii v Brně. Poté se Stratil opět vrátil k tužkám, pastelkám a čtvrtkám.
V Galerii Měsíc ve dne jsou tyto texty napsány na zdech. Jejich výběr určuje snaha vyvážit humor a víceznačnost, duchovnost a radost z používání jazyka. Jejich čtení má člověka prohřát, soustředit na jemnost práce se slovem a nechat mu podíl na jejím prožívání.

V Českých Budějovicích je brněnský kreslíř, malíř a performer Václav Stratil (1950) častým hostem. Výstava Rožhovor je již jeho čtvrtou samostatnou výstavou za uplynulých patnáct let. V největší rozsahu představil svou kreslířskou a fotografickou tvorbu před třemi roky v Domě umění. Vůbec poprvé ale své fotografické autoportréty vystavoval právě v Galerii Měsíc ve dne (2001). Na stejném místě o dva roky později uspořádal spolu s mladšími přáteli a studenty rovněž kolektivní přehlídku Lahoda, která vycházela z předpokladu pomyslného návratu ke kubismu jako aktuální výtvarného stylu. V letošní programové koncepci Galerie Měsíc ve dne zaměřené na používání slova a textu ve výtvarném umění se jevilo příhodné pozvat Stratila ještě jednou. Tentokrát jako umělce, který dlouhá desetiletí bere slovo jako důležitý prvek své výtvarné a hudební aktivity.

Rozhovor k výstavě si můžete přečíst zde

/Jiří Ptáček/