Výstava Václava Světlíka, absolventa PedF Karlovy Univerzity – katedry výtvarné výchovy a nastupujícího studenta ateliéru Intermediální konfrontace na VŠUP v Praze, reaguje na pojem site-specific. V duchu tohoto pojmu vzniká přímo pro prostor této galerie. Bere v potaz specifika daného místa. Zároveň se specifika místa stávají samotným tématem výstavy. Všechny vystavené předměty byly opatřeny v Pardubicích. Ale není to na nich poznat. Stejně dobře mohou pocházet z jakéhokoliv jiného místa. Co v době globalizace má moc zůstat specifickým?