Výstava Barbary Jagadics, studentky doktorského studia na VŠUP v Praze.

“Můj výzkum je založen na pozorování vad, které běžně vznikají při výrobě skla, na snaze přistoupit k chybám, omylům a aspektům, které jsou obvykle považovány za vady takovým způsobem, že budou přeměněny v typickou vlastnost. Snažím se pracovat s unikátními materiálovými vlastnosti skla a nově definovat "oficiální" chyby při výrobě skla.“
Výstavu zahájí VLADIMÍR KOPECKÝ.