Performance Vakuum Pregnant je reakční dílo na současnou situaci; takový nárazový squat ve Světova 1 zachycující odtržení, prázdnotu a disociaci ve světě izolace a epidemie. Událost vybočuje, byli jsme obsazeni. Tak trochu my všichni.

 

Odtržení, prázdnota, disociace.

 

Co prožíváme během toho, když jsme omezeni nařízeními týkajícími se epidemie?

 

Poprvé od sametové revoluce mocenské taktiky státu překračují práh omezování svobod a vlivní si tak mohou sáhnout na nedemokratické způsoby vládnutí. Snad jen pod rouškou epidemie. Mějme na paměti příklad morové epidemie v knize Dohlížet a trestat (1975) Michela Foucaulta. Společnost je silně individualizovaná, avšak propojená ve vlastních zájmech. Tato fragmentárnost je příležitostí pro mocnáře typu silných osobností a vůdců.

 

Setkávání s druhými se redukuje na ploché virtuální obrazy. Nedostatečné připojení k síti často vytváří glitche a různé nedokonalosti, které vizi jednoduché propojenosti světa odstraněním fyzických bariér jemně narušují. Díky polorozpadlým strukturám každodenní rutiny máme na výběr. Vnitřní svět je najednou zpátky. Plnější a jasnější, hůře se utíká. Nové nebo zapomenuté cesty jsou možná zřetelnější, otevírají se uvolněné možnosti.

 

A tak, když nemůžeme ven, pojďme dovnitř.

 

Můžeme se vydat po strmých pěšinách a sestoupit tam, kde na nás čekají části příběhů a situací, které jsme neviděli a nebo je odmítali vidět. Stejně jako když se terapeut snaží vytáhnout na povrch zapomenuté či potlačené emoce nebo šaman stopuje a přináší zpět fragmenty ztracených duší. Prázdnota, fragmentárnost, celistvost, dočasnost, transformace, nabourání starého prostoru a jeho rozšíření o nové dimenze. Expandování do hmotného skrze niterné.

 

Vytvoříme experimentální prostor, který je silně citlivý na podněty; multiplikuje a přeměňuje sebemenší projev do ohlušujících ozvěn. Zhmotníme vnitřní krajinu, která je neustále bombardovaná všudypřítomnou reklamou, útržky zpráv a stále se cyklícími schématy myšlenek.

 

Slovy budeme reflektovat vlastní zkušenosti z cesty do neznáma, s navozenými stavy vědomí spontánně, pomocí různých technik či díky psychedelickým substancím.

 

(Bude to jízda)

 

Za podporu děkujeme ArtMap a MČ Praha 8.