Archivní fotografie Vašulkových

Srdečně zveme na videomappingovou projekci Vasulka Live Archive ve veřejném prostoru, která se koná při příležitosti výročí úmrtí Woodyho Vašulky (20. 12. 2019). Projekce představí tvorbu manželů Vašulkových vizualitou umělé inteligence a umělých neuronových sítí. Promítána bude na čelní fasádu Domu umění města Brna ve třech časových intervalech: 18:00–18:30, 19:00–19:30 a 20:00–20:30.

 

Ve videomappingu zkoumá multimediální tvůrce Jiří Mucha obsah archivu Vašulka Kitchen Brno pomocí umělých neuronových sítí umělé inteligence (dále jen AI). Videa Steiny a Woodyho Vašulkových prostřednictvím analytických schopností AI dekonstruuje, vrství a řadí vedle sebe v novém pořadí. Výsledkem je nové dílo pracující s estetikou remixu odkrývající možné souvislosti a významy děl Vašulkových.

 

“Výsledné audiovizuální dílo je složeno z osmnácti prací Woodyho a Steiny Vašulkových, které jsem volil jako průřez za dobu jejich aktivního působení. Díla jsem vybíral tak, aby na sebe navazovala vizuální stránkou, ale zároveň byla vytvářena s pomocí různých nástrojů. Díky umělé neuronové síti jsme rozložili vybraná videa do několika bloků a výsledných addů, které jsme remixovali s originálními verzemi. Přinášíme tak nový vizuální pohled na jejich tvorbu,” popisuje videomapping Jiří Mucha.

 

Nezvyklý výstavní formát projekce promítané na fasádu Domu umění města Brna je součástí testování různorodých způsobů zpřístupnění obsahu archivu Vašulkových, představující například alternativy vůči klasickým galeriím a možnosti prezentace umění v podmínkách pandemie. „Videomapping je součástí výstavního triptychu, který nabídne nezvyklá rozhraní pro seznámení se s tvorbou Vašulkových. Po velkoformátové, videomappingové projekci interagující s architekturou Domu umění bude následovat prezentace jejich tvorby v plně imerzivní virtuální realitě a trvalá interaktivní expozice videí na webu vybaveném umělou inteligencí,“ dodává kurátorka projektu Jana Horáková.

 

kurátorka: Jana Horáková

režie a kreativa: Jiří Mucha

programátor: Tomáš Carda 

umělá inteligence: Pavel Sikora, Štěpán Miklánek (s využitím knihovny LUCID)

zvuková postprodukce: Roman Sevčík

technická podpora: Pavel Daněk (Dům umění)

 

Akce se koná v rámci projektu Media Art Live Archive: Intelligent interface for interactive cultural heritage mediation (MediaArtLiveArchive, TL02000270) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA. Program Vašulka Kitchen Brno je dotován Statutárním městem Brnem a Ministerstvem kultury České republiky.