Výstava s názvem Včera neboli/í dnes je o čemsi všedním, co máme v paměti jako mlhavou vzpomínku nebo pocit. Trojice autorek používá vyprávění jako metodu, jak v divákovi vyvolat pocit něčeho neurčitě blízkého. Skrze důvěrně známé fragmenty, jako jsou ploty a lavičky, pocity z cest vlakem nebo při procházce se psem, vytváří emočně působivou instalaci.

 

vystavující: Dominika Goralská, Lenka Škutová, Lívie Škutová

kurátor: Hynek Chmelař