Výstava obrazů a doprovodných fotografií představí část výsledků projektu, založeného na dohledávání míst reálných předloh krajinomaleb a starých krajinářských fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a literárních pramenů z oblasti jižní Moravy a moravských Karpat.

 

Zatímco jsou tyto změny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá zmíněný projekt navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a hlavně obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie – díky jejich divácké či čtenářské atraktivitě. Některé realistické malby a grafiky, popř. staré fotografie, nám zanechaly svědectví o způsobech využívání krajiny v minulosti, o typech rostlinných společenstev. Změny krajiny jsou tak interpretovány také z hlediska změn flóry. Mezi autory prezentovaných obrazů patří například Joža Uprka, Alois Kalvoda, Vladimír Vašíček, Vladimír Hroch, Stanislav Lolek a Alois Schneiderka.