umělci: Art Laboratory, DVD Revolution, Grigor Khachatryan, Mher Azatyan

kurátorka: Eva Khachatryan

link na výstavu:
http://artycok.tv/lang/cs-cz/category/online-exhibitions/ve-svetle-barevne-revoluce-in-the-light-of-color-revolution

Vlny tzv. barevných revolucí v bývalých sovětských republikách, jako např. v Gruzii („růžová revoluce“) nebo na Ukrajině („oranžová revoluce“), jsou povstání za spravedlivé a demokratické prezidentské volby. Duch barevných revolucí, který se vyznačuje neuspokojivým stavem volebních institucí a snahou tento stav vylepšit, je přítomen téměř ve všech postsovětských republikách. Zde si však vyhrazujeme název barevná revoluce pro ty země, kde se konaly předčasné prezidentské volby. Ačkoli během arménských prezidentských voleb v roce 2003 a 2008 nenastala žádná změna, proces politické juxtapozice mezi lidem a představiteli státu vedl k vytvoření odbojných mechanismů ve společnosti a samozřejmě také mezi některými politicky angažovanými umělci.

1. březen 2008 je datem, které znamenalo konec možnosti sáhnout v takovém případě k demokratickému způsobu protestu. Toho dne vznikla nová povolební situace, během níž policie násilně rozehnala poklidný protest a způsobila smrt deseti osob. Vyhlášení „výjimečného stavu“ a zákaz vydavatelské činnosti některých opozičních novin vedlo umělce k hledání aktivních způsobů vyjádření a popohnalo potřebu být součástí nových diskuzí vznikajících na rostoucím počtu blogů, zpravodajských portálů a sociálních sítí.

Dosud symbolický význam politického umění se stal velmi konkrétní a měl své specifické publikum v ulicích i veřejných prostorách. Tato nová, pro Arménii zcela bezprecedentní situace, vedla ke vzniku nejen nových způsobů diskuze díky obrovskému počtu virtuálních i fyzických setkání, ale aktivovala také odpor na mnoha úrovních: od přímých politických akcí bojujících za práva měst, přes volání po estetické revoluci, až po vyžadování práv menšin.

Nejvýznamnější politicky aktivní skupina posledních let je kreativní organizace Art Laboratory. Založila ji skupina umělců s cílem postavit se státní represivní politice v Arménii. V kontrastu s názvem organizace její členové pro vyjádření svých názorů využívají nástroje pouličního umění: graffiti, šablony a další akce. Věří, že umění vychází z nějakého dění nebo události. Zabývají se nejproblematičtějšími tématy, které v současnosti arménská společnost řeší, např. násilím v armádě, korupcí policie a zneužíváním moci obecně.

Další umělecký spolek se pojmenoval DVD Revolution, což je název použitý jedním z opozičních vůdců ve snaze popsat arménskou verzi barevné revoluce. Umělci se spojili a vytvořili tuto skupinu po volbách v roce 2008. Ztotožňují se s „indeterministickým socialismem“ a vytvářejí video instalace a plakáty, poskytují rozhovory a vydávají manifesty ve snaze šířit nehierarchické, nebyrokratické způsoby výroby, které stojí v kontrastu k vnuceným společenským vztahům kapitalismu, jako je např. placená nebo odcizená práce. Někteří členové skupiny jsou aktivními veřejnými postavami a členy kulturního výboru opozičního „Arménského národního kongresu“.

Grigor Khachatryan se také angažuje v opozici, jeho práce však nejsou nikdy přímou reakcí na aktuální politická témata. V letech 2007/2008 založil fiktivní organizaci „Národní centrum pro plánování nehod“, která naplánovala a zorganizovala nejrůznější nehody a náhody. Jedna z akcí tohoto centra se například soustředila na cihly, které se v arménských příslovích obvykle pojí s nehodami.

Mher Azatyan skládá socio-politickou poezii a doprovází ji sesbíranými obrázky a texty. V jedné práci se pomocí jednoduchých spojení, krátkých vět a každodenních výjevů zamýšlí nad známým jerevanským bleším trhem a upozorňuje tak na existující složité rozdělení na bohaté a chudé, nezdar a úspěch, minulost a budoucnost.