Podvečer ve stylu pecha kucha nights
27. říjen 2011 18:30 – 20:30.
Centrum Londýnská 30, Praha 2
Vstup zdarma a bez nutné rezervace.

Další z podvečerů, během nichž CIANT v rámci své pražské platformy RESET představuje tvorbu studentů uměleckých vysokých škol se zaměřením na multimediální tvorbu.
Po AVU je na řadě Ateliér interaktivních médií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem.
Svá díla představí studenti Ateliéru interaktivních médií.

O Ateliéru:
Laboratoř, vhodná k experimentování s médii s cílem naplnění jejich funkce jinými obsahy.
Výuka je zaměřena na práci s elektronickým obrazem, s médiem rastrového zobrazování. Jedná se o obraz koncipovaný jako integrální součást stále rychleji se formulující a proměňující globální informační infrastruktury, který si osobuje prostor reálný i virtuální. Náplní ateliéru jsou tvůrčí aktivity v oblasti nových médií, kde hlavním tvůrčím vyjadřovacím prostředkem jsou počítačové technologie, elektronické aplikace, internetové struktury apod. Důležitým faktorem jsou interakce, interface, interaktivita.
Ateliér v tvůrčím procesu reflektuje aktuální tendence výtvarného umění, designu i vizuální komunikace a zároveň nejnovější poznatky techniky, elektroniky, robotiky, biotechnologií a dalších oborů, které formují a budou formovat virtuální informační svět.

www.ciant.cz
www.platforma-reset.cz
Akce je konána s podporou Hlavního města Praha.