“…Toto není politika, ale reakce imunního systému umělce, zobrazení vlády hlavy nad tělem, civilizace savců nad přírodou a samo nazvanýmy bohy nad národem. Ten, který vládne, se obohacuje na úkor ovládaných. Zde se stávám částí celosvětové vůle, která shroucenou rodinu – člověk – v izolované individua, jejichž jediné spojení s jejich citem je jen cit strachu, se peřce jen pokouší sjednotit pomocí našeho vědomí. Ve stínu vlastního rozumu očekávájí zázrak, že je někdo osvobodí z deprese, jelikož již nikam nepatří. Snad jsou někde místa, na kterých se budeme moci spojit a poznat na základě našeho vědomí. Snad v umění a vědě, pokud tyto již také nejsou zamořeny vládními struktůrami. Proč zbožňujeme naše panovníky, ty, kteří se sami nazvali falešnými bohy, kteří předstírají být kreatívními tvůrci a ve skutečnosti ale vše na sebe strhnou a sní, zatím co skutečně kreativní lidé, kteří stvořili základy naší civilizace, jako na příklad Nikola Tesla, zemřou jako chudobné a zapomenuté? Kdybychom nechali zmizet vše co on nám dal, zmizela by i naše kultura. Kdyby zmizlo vše, co naši politikové udělali pro naši civilizaci, rozkvetla by.”

Nicole Taubinger vystudovala šperk na University of Oregon v USA a Iwan Seiko filosofii v Záhřebu, mají za sebou řadu výstav a akcí převážně v Německu, ale i v Chorvatsku, USA a České republice, kde se častěji prezentují jako konceptuální umělci. Nicole se designu úspěšně věnuje, její šperky jsou silně kritické a ironické. Iwan založil galerii v Chorvatsku, společně pak inscenují své jednoznačné, jasné situace se sociálním či politickým motivem, které mohou připomenout happeningy Milana Kohouta. Jako například performance z roku 2012 „Stracené ovce“, kdy 30 dní v období Vánoc chodili po Mnichově převlečeni za ovce s transparentem „Kde jsou jatka?”. Nicole a Iwan umně sahají po co nejúspornějších, nejpřirozenějších prostředcích jimiž bez zbytečného zatížení komunikují své sdělení. Toto sdělení obsahuje mimojiné silný apel na zodpovědnost každého z nás za naši kulturu a naději na lepší svět jež musí takovému apelu předcházet.

Nicole a Iwan pro Vás uspořádají v Umakartu ve středu 15.5. v šest večer svoji Večeři pro umělce ku příležitosti vstupu Chorvatska do EU. Všichni jste srdečně zváni!

ntaubing14@gmail.com, seikoiwan@gmail.com

http://umakart.tumblr.com/

kurátorská dvojice &, barboratrnkova@tomasjavurek.cz