K 35. výročí založení Společnosti Jindřicha Chalupeckého představujeme v galerii GAMPA experimentální výstavní projekt. Sedm nových uměleckých děl na pomezí práce s archivy a mapování institucionálních dějin vážně i humorně představuje milníky, vzestupy a pády, nečekané zvraty a přešlapy, ale také neobvyklou kontinuitu jednoho z nejdiskutovanějších počinů na české umělecké scéně – Ceny Jindřicha Chalupeckého.

  

Do svébytné architektonické intervence Vojtěcha Radakulana jsou zasazeny velkorysé umělecké projekty v různých médiích od malby přes objekty a (video)instalace až po videohru. Představují umělecky pojatou časovou osu vývoje CJCH od roku 1990 dodnes (Petra Herotová), interaktivní “legendu” o založení Ceny a osobnostech i okolnostech spjatých s jejími počátky (Michal Pěchouček), téma inkluze a péče napříč přístupy laureátstva Ceny i samotné instituce SJCH (Lenka Klodová), mediální “zářezy” a skandály (Jakub Polách), solidární i angažovaná gesta spojená s předáváním cen (Katarína Poliačiková a Eva Priečková), různé fyzické až architektonické zásahy do institucí hostujících výstavy CJCH, doprovázené zpravidla institucionální kritikou (Vojtěch Radakulan), a konečně věčné téma “boje” mezi tzv. tradičními a novými médii a souvisejícím očekáváním napříč diváckou základnou i uměleckou scénou (Aleš Zapletal).

 

Jednotlivá díla tak odkazují ke konkrétním osobnostem a událostem z dějin Ceny, a zároveň vytvářejí zcela osobitou uměleckou interpretaci tady a teď. Výstava jako celek nabízí divácky přístupnou formou možnost vidět jednotlivé okamžiky spojené s pětatřicetiletým vývojem CJCH v širších souvislostech, nahlédnout “pod pokličku” a uvědomit si nesamozřejmost, občasnou absurditu a zároveň obdivuhodnou odolnost uměleckého světa, v tomto případě ilustrovaného stručnými dějinami jedné umělecké ceny.      

 

vystavující: Petra Herotová, Lenka Klodová, Michal Pěchouček, Jakub Polách, Katarína Poliačiková & Eva Priečková, Vojtěch Radakulan, Aleš Zapletal

kurátorský tým: Kolektiv SJCH (Barbora Ciprová, Ondřej Houšťava a Karina Kottová ve spolupráci s Veronikou Čechovou a Terezou Jindrovou)

spolupráce: Kurátorský tým GAMPA Pardubice, Lenka Lindaurová, Tomáš Pospiszyl, Michal Pěchouček, Roman Štětina a další

architekt výstavy: Vojtěch Radakulan

produkce: Ondřej Houšťava, Ida Tausch (SJCH), Vojtěch Novák, Ondřej Uherek, Šárka Zahálková (GAMPA)