Galerie Jaroslava Fragnera se vedle současné české a zahraniční architektury pravidelně věnuje také významným domácím osobnostem. Výstava Věry a Vladimíra Machoninových je motivována hned několika důvody. Architektonický pár měl od počátku sedmdesátých let omezenou jak architektonickou, tak publikační činnost, takže se o jejich dílech, jako je OD Kotva, Dům bytové kultury či lázeňský hotel Thermal paradoxně mnoho neví.
Dalším důvodem je rovněž poměrně malé povědomí o architektuře šedesátých a sedmdesátých let obecně. Zatímco autoři z oblasti výtvarného umění, literatury, filmu, divadla a hudby z tohoto období jsou všeobecně známí, o architektuře je diskuze teprve v začátcích. Pozornost se zpravidla upíná pouze k libereckému SIALu, ostatní dění na poli architektury je stále ještě záležitostí odborníků, nikoliv široké veřejnosti. Tato výstava má být dalším krokem v poznávání vlastní, a relativně blízké historie. Zároveň dokazuje, že hromadné spojování veškeré architektury sedmdesátých let a priori s politikou nemá opodstatnění a pramení spíše z neznalosti. Navíc jde často u stavby vysoké umělecké hodnoty, velmi kvalitní a inovativní po stránce stavební i estetické.
Thermal foyer
Výstava tvorby architektonického a manželského páru Věry Machoninové (*1928) a Vladimíra Machonina (1920–1990) je zaměřena především na jejich nejvýznamnější realizace a projekty ze šedesátých a sedmdesátých let: OD Kotva, Dům bytové kultury a generel Budějovického náměstí, lázeňský hotel Thermal v Karlových Varech a budova českosloveské ambasády v Berlíně. Vystaveny jsou originály a reprodukce dobových i současných fotografií, plánů, kreseb, připravena je i projekce, soutěžní model lázeňského areálu v Karlových Varech a model Kotvy. Na výstavě se návštěvníci také seznámí s designovou tvorbou autorů. V galerii jsou vystavena křesla a židle z budovy Velvyslanectví ČR v Berlíně, Thermalu a také poslední zachovaná židle z DBK. Z DBK jsou také zapůjčeny čtyři dřevěné reliéfní panely, které byly původně součástí vnějšího obkladu kinosálu.

Koncept výstavy je založen na zdůraznění komplexního přístupu k architektuře, od inovativního přístupu k technologiím a materiálu, přes provázanost exteriéru s interiérem a detailem až po návrhy autorského nábytku a spolupráci s výtvarníky. Česko-anglický katalog obsahuje přes 200 reprodukcí, úvodní eseje věnované tvorbě Machoninových včetně rozhovoru s Věrou Machoninovou, soupis díla a bibliografii. Publikace je také oproti výstavě rozšířena o další projekty či realizace.