Pozvánka

Výstava 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl z posledních 25 let z ČR a Moravy je doplněna o interaktivní pocitové mapy Příbrami. V doprovodném programu se s místními architekty projdeme po městě nebo zkusíme vylézt na střechu vybrané budovy v centru a budeme se dívat a mluvit o tom, v čem je a není Příbram výjimečná a v čem má město potenciál být ještě krásnější. 

 

Výstava VEŘEJNÝ PROSTOR CZ / KRAJINA MĚSTA představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu. Veřejný prostor se v posledních letech dostává na přední místa diskuzí o architektuře. Již se nejedná jen o téma expertů, ale i široké veřejnosti a politiků. 

 

Tento pozitivní obrat lze shledat i v českých a moravských městech. I u nás můžeme evidovat snahy o vysvobození městských veřejných prostorů zpod nadvlády automobilové dopravy a jejich návrat širším sociálním a relaxačním funkcím. Mnohá – především historická – centra měst i venkovských sídel prošla v posledních dvou dekádách regenerací, jejíž součástí byla i kultivovaná úprava jejich hlavních náměstí a ulic. K zajímavým počinům je třeba přičíst i méně tradiční formy veřejných prostorů, prostor pro nové formy sportovních aktivit, za pozornost ale stojí i různé umělecké nebo občanské aktivity, které jsou sice jen dočasné povahy, ale mohou působit.

 

Výstava může tedy představit již široké spektrum dobrých realizací a aktivit. Nechce však být jen reprezentativní přehlídkou pozitivních příkladů. Chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory našich sídel ohrožují: jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komercionalizaci; zanedbanost mnoha městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okrajových oblastí; přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu aj.

Pocitové mapy Příbrami jsou zaměřeny na lokality v centru města. Jiráskovy sady, Náměstí Tomáše G. Masaryka, Komenského náměstí, Arnoštovy sady a Střelovnu. Diváci mohou prostřednictvím barevných bodů vyznačit na jednotlivých místech své převládající pocity a rozvést je písemně či doplnit své náměty. 

 

Na výstavě jsou představeny projekty v těchto kategoriích:

• rekonstrukce historických městských prostor

• nové veřejné prostory

• komplexní přístup k veřejnému prostoru

• veřejné parky

• umělecká díla ve veřejném prostoru

• aktivity

 

neděle 8. 3.

15.15 komentovaná procházka centrem Příbrami s architektem Michalem Profantem, začátek před Ernestinem  

16.30 výstavu uvede Jan Freiberg a zahájí její kurátor Petr Kratochvíl

18.00 koncert Cermaque, Ernestinum, vstupné 90 Kč

 

úterý 17. 3.

18.00 přednáška kurátora výstavy Petra Kratochvíla o výstavě a architektuře veřejných prostranství

 

úterý 31. 3.

18.00 přednáška architekta města Jaroslava Malého 

 

další program sledujte na stránkách a FB galerie 

www.galerie-drtikol.cz 

 

Část doprovodného programu výstavy probíhá v Příbrami ve spolupráci s A – týmem, sdružením architektů a pocitové mapy s architektem města Příbram Jaroslavem Malým

 

Putovní výstava Veřejný prostor CZ / Krajina města měla po premiérách v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze a Galerii architektury v Brně řadu repríz v českých a moravských městech (Humpolec, Karlovy Vary, Znojmo aj.). Na projektu spolupracovaly Ústav dějin umění AV ČR, Galerie Jaroslava Fragnera a Galerie Architektury. Výstavu doprovází česko-anglická publikace s texty Petra Kratochvíla, Pavly Melkové, Dana Merty a Michaely Hečkové.