GALERIE MLADÝCH — ONDŘEJ VICENA — HEADSET

Termín virtuální environment je pro definování prostorů, které vytváří Ondřej Vicena, nepřesný. Vhodnější je svazek pojmů – bipolární interaktivní open space. Když si tyto pojmy představíme jako volně stažené živé kabely s přetékajícími daty, pak jejich bipolárnost spočívá v tom, že se sice gros vnímaného díla odehrává virtuálně, ale instalováno je v 3D analogovém prostoru a stále potřebuje reálně existující artefakty i „tělo“ hostitele. Krásou iluzivních prostor, ve kterých je možné díky virtuálnímu propojení cokoliv a kdekoliv, dosahuje Vicena spirituální roviny. Oltárnost nastolené situace se v Galerii mladých zhmotňuje zejména v již existující barokní architektuře připomínající díky klenbám sakrální prostor. Vicena reaguje na dané dispozice a proporce, kterými mění materialitu. Obsahové kódy vztahů, které se objevují při přechodu do „nového světa“ přes jistý druh iluzivní membrány, ať už zvukové, nebo obrazové, otevírají nové možnosti vnímání. Membrána je místy tekutá do té míry, že si ji divák přestává uvědomovat, Vicena ji tvoří v instalaci buď zvukovými nebo obrazovými efekty. Velmi zřetelné je to zejména v souvislosti se zvukovou složkou, která vytváří cíleně atmosféru nočního klubu. Z obyčejných parket se stává taneční diskoparket evokující klip Billie Jean od Michaela Jacksona, ve kterém se postupně rozsvěcují dlaždice chodníku. Tato paralela je velmi prvoplánová, ale v tvorbě Ondřeje Viceny nacházíme poměrně často odkazy na kultovní díla, ať už je to pohár od Adolfa Loose, walkman nebo nápoj Sprite. Dominuje jim velmi estetické měřítko a optické hry. Analogové „triky“ jako zrcadlení a světelné efekty působí jednoduše a čistě. Zbytečné přetechnizovaní, které by se v těchto souvislostech dalo očekávat, tu absentuje. Technologie figurující v tvorbě Ondřeje Viceny odráží jak technokratický přístup, tak rovněž ideu antropocénu.

GALERIE KONTEXT — MARTIN LUKÁČ — "SPECIAL FEATURE"

Martin Lukáč (* 1989, Piešťany) vystudoval Ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, absolvoval v roce 2016. Patří mezi výrazné talenty nastupující generace malířů, což potvrdilo i první místo v devátém ročníku Ceny kritiky za mladou malbu (2016) – odborná porota ocenila jeho tendenci k „nespoutané malířské živelnosti“. V témže roce byl pak zastoupen na výběrové přehlídce mladého umění Against Nature v Národní galerii v Praze. Pro jeho tvorbu je charakteristická expresivní gestičnost, která ovšem zahrnuje až kaligrafické momenty – pohyb mezi zobrazením a abstrakcí, napětí mezi figurou a pozadím –, a práce ve větších obrazových cyklech nebo diptyších využívajících opakování a transformaci jednoho motivu.Svou tvorbu představil na samostatných a skupinových výstavách v Česku i v zahraničí, mj. loni v I: project space v Pekingu, Galerii Leto ve Varšavě, Ivan Gallery v Bukurešti, ve Fait Gallery Preview v Brně nebo v galerii Nevan Contempo v Praze.

Lukáčova výstava v galerii konText uzavře dlouhodobý výstavní projekt Most:Brno-Praha, na němž spolupracovalo brněnské TIC a pražská galerie Nika s cílem tematizovat vztah obou měst.

WWW — JIŘÍ ŽÁK — BONBÓNY A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Projekt Autonomous Infected Sensory Meridian Response, prezentovaný na youtube kanálu s názvem Czech ASMR, využívá specifickou formu youtube videí známou pod zmíněnou zkratkou (Autonomous Sensory Meridian Response). Jednotlivá slova tohoto označení můžou být rozklíčována např. jako spontánní (A), smyslová (S), dosahující vrcholu (M), reakce (R). Termín prosadila odbornice na bezpečnost na internetu Jennifer Allen v roce 2010, ale fenomén jako takový byl v médiích poprvé zaznamenám už v roce 2007. Jde o žánr, který je založen na vyvolávání emocionálních a fyzických reakcí na zvuk, případně syntézu obrazu a zvuku. Lidé produkující ASMR videa (často ženy, ale zdaleka nejen ony) se snaží vytvořit nekonfliktní atmosféru, která jejich konzumenty uvede do stavu relaxace, nebo (jak mají někteří ambiciózně vytyčeno) meditace. Člověk, který by si chtěl udržet kritický odstup, je naopak zatažen do stavu fascinace.
ASMR reakce, někdy také popisovaná jako “sluchový orgasmus”, je často doprovázena husí kůží. Je spouštěna pomocí různých impulsů. Nejčastějším spouštěčem je šeptání, poklepávání či škrábání nehtů po různých površích, materiálech a předmětech, ale také zvuky úst, pojídání jídla, česání vlasů a nepřeberné množství dalších podnětů. Obsah slov zde není důležitý, podstatná je hlavně forma. Co se předmětů týče, před kamerou se pracuje s nejrůznějšímu produkty. Bloggeři se s nimi mazlí, mluví o nich a pocitech, které v nich vyvolávají. Vztah, který ke komoditám manifestují, zde zapadá do pozdně kapitalistické společnosti a její konzumní fetišizace. To je jen podpořeno sexuálním podtextem, který ASMR ve svých divácích nutně vyvolává. Častá je také forma takzvaných Role play, kdy blogger/ka hraje určitou roli. Například, že divák je pacientem v ordinaci a protagonista videa jej vyšetřuje.
Formální stránka těchto videí, fungující jako audio-vizuální anestetikum, záměrně bezobsažná a aseptická. Název projektu Autonomous Infected Sensory Meridian Response, obohacení o slovo infected, naznačuje kýžený záměr. Naplnit tuto formu obsahem, který jde do konfliktu s tím, jak sama funguje. Infikovat ji. Stane se něco, pokud bude zklidňujícím způsobem předávána informace, která je zneklidňující? Samotný kanál není deklarován jako umělecký projekt.