Balkanizace

Nová výstava, nová vernisáž, nový rozměr! I tak bychom popsali ve stručnosti co se bude odehrávat. Autorka z pražské UMPRUM se s novou energií vrhla na organizaci výstavy v naší malé galerii.

Balkanizace znamená rozklad: většinou státních útvarů, třeba Osmanské říše. Většinou to taky znamená hodně mrtvých revolucionářů.
Terezie Unzeitigová balkanizuje obraz na pixely, fleky a kusy barev. Z nich skládá nové Balkány a obkládá jimi balkanizované území pražské periferie. Cesta do Plovdivu vede do Kauflandu na Jarově a v trafice na ulici Cara Alexandra se za padesát stotinek prodává nové číslo Mágu. Hory čekají tam, kde je nečeká nikdo. Balkán čeká na Novodvorské.