V červenci se na chvíli umění přestěhuje z Humpolce do Prahy. V rámci spolupráce 8SMIČKY s NIKOU, malou galerií UMPRUM, byla v dubnu v rámci otevřené výzvy zprostředkována studentům a absolventům uměleckých škol z Vysočiny příležitost prezentovat svou práci v tomto atypickém výstavním prostoru, který se nachází ve vestibulu pražského metra pod Palackého náměstím. 

 

Mladou umělkyní, která OPEN CALL vyhrála je Jaroslava Straková, studentka Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě – Heleníně a její projekt Všechny spolykat, který se zabývá konzumem, ne však globálním, ale osobním chtíčem a celospolečenskou nenasytností. Prostředkem se stává extrémně předimenzovaný font, který následně kyne v další práci ilustrující přeplněné srdce. 

 

Pojeďte s námi autobusem z Humpolce nebo Jihlavy na trochu netradiční vernisáž. Více info o verni buse již brzy. 

Vernisáž se uskuteční 12.7. v 19:00 na lince metra B, zastávka Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí. 

Výstava bude trvat až do 20. 8. 2019.