Pátá výstava studentské galerie SVĚTOVA 1

.
Mia Milgrom a Zlata Ziborova jsou studentky na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Mileny Dopitové, Intermedia I.

.
Opakování, které se normalizuje. Setkávání, pobývání, rytmus odchodu a příchodu. Pocit zastavení – návaznosti – společnosti.
Rituál, při kterém se setkáváme.
Výstava pracuje s bytím, rytmem a krásou v obyčejné každodennosti. Objekty fungují jako kulisy, jako totemy opakovaného.
Instalace je prolnutím s přírodními prvky, kde tyto procesy probíhají samovolně.
Skrze komunikaci s lidmi, ale i živými a neživými druhy, je možné hledat nové možnosti cítění a porozumění.
As we gather rozšiřuje základní význam galerijního prostoru a posouvá jej na místo dialogu.
Rutina, rituál, komunita jsou nezbytnou součástí fungování.

.
kurátor: Zai Xu