Srdečně Vás zveme na zahájení nových výstav na Pragovce: Baráčková, Jindrová, Severová: V pořádku, asi určitě v Pragovka Gallery Entry a studentů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby pod vedením Tomáše Moravce a Terezy Severové: Darujte mi prosím jednu vaši vizi v Pragovka Gallery Rear.
V rámci vernisáží proběhne také slavnostní otevření nové galerie s názvem Pop- Up výstavou Martin Herold: Šest oken.

>>> for English scroll down <<<

PROGRAM:
18.00 společné zahájení výstav

INFO:

Pragovka Gallery Entry / 19.9. – 13.10.
Daniela Baráčková, Tereza Jindrová, Tereza Severová: V pořádku, asi určitě

Společný projekt Daniely Baráčkové, Terezy Jindrové a Terezy Severové volně navazuje na již realizovanou výstavu “Plná místnost a šedesát dva kilo navíc” (Karlin Studios,2016). Autorky kromě společného přátelství spojuje snaha o netradiční způsob
vyprávění, který volně využívá prvky filmové řeči, kombinuje je s vizualitou prostého dokumentárního záznamu a dotváří celý příběh i s pomocí jiných médií než je fim, nebo video, tedy s využitím objektů, či fotografie. V neposlední řadě je také spojuje
zájem o témata pojící se s ženským vnímáním světa, o interpretaci emocí či vizí. Tématem výstavy „V POŘÁDKU, ASI URČITĚ“ je proces hledání pevného zakotvení
ve vlastním životě.

Pragovka Gallery Rear / 24.7.-11.9. 2018
koncepce výstavního projektu: Tomáš Moravec, Tereza Severová: Darujte mi prosím jednu vaši vizi

Pro každého vizuálního umělce je úvaha o možnostech interpretace viděného základním rozcestníkem, z kterého musí nutně vést následná myšlenková vlákna, která v každému vlastní, originální struktuře nakonec vytvářejí pavučinu, charakterizující výsledný umělecký produkt. Je tedy nutné tento základní stavební
kámen, determinující vizuální tvorbu, obzvláště dobře zkoumat. Za tímto účelem vzniká také tento výstavní projekt.

Tomáš Moravec a Tereza Severová jsou sami aktivními umělci, kteří působí zároveň jako pedagogové na Katedře výtvarné kultury na Univerzitě Hradce Králové. Současná výstava je odezvou projektu, který připravili se svými studenty. Jejich společnou snahou bylo vytvořit prostředí nutného experimentu, jenž by mohlo poskytnout mladým autorům reflexi vlastní tvorby.

Během akademického roku 2017/2018 studenti ateliérů Prostorová tvorba, Video, či Fotografie podnikli společnou cestu dotazování se po vizi jako takové. Sledovali vize v uměleckém kontextu. Aby se mohli sami orientovat na budoucnost vlastní tvorby, museli si nejprve stanovit otázku kde a jak vize jako taková vzniká, co ji utváří a co ji na její trajektorii k realizaci ovlivňuje. Vycházeli ze společných úvah o tom, jak vlastně vznikají vize v představách umělce. Aby mohli tvůrčí procesy přesněji pochopit a popsat, realizovali studenti rozhovory s jimi vybranými autory. Oslovovali osobnosti české umělecké scény, jejichž tvorba studenty zajímá a inspiruje. Mezi dotazovanými byl například Ivan Kafka, Matěj Al-Ali, nebo Pavla Sceranková, Veronika Večeřová, Eugenio Percossi, Václav Kopecký, Jiří Černický, Tomáš Hrůza, Kateřina Šedá a další.

Vybrané fragmenty rozhovorů jsou součástí výstavy a zároveň sloužily jako podstatný výzkumný fundament. Studenti dále na získané informace reagovali, volně navazovali na dříve nastíněné, ale nikdy nerealizované vize a tvořili vlastní práce. Instalace, která bude realizována k zahájení výstavy představí výchozí situaci,
jakýsi archiv doposud shromážděných prací a textů k tématu. V průběhu výstavního termínu se pak studenti pokusí dosáhnout heterogenního tvaru a vytvořit jakousi materializovanou společnou vizi, kterou představí v rámci jedné kolektivní prostorové instalace, která se bude v průběhu času proměňovat. Jednotlivé fáze jejího vývoje budou dokumentovány a obsáhnou tak celý proces instalační proměny v intervalu mezi zahájením a koncem výstavního termínu.

Galerie Pop-Up / 19.9. – 11.10
Martin Herold: Šest Oken

V projektu ŠEST OKEN se Martin Herold koncentruje na ikonografii okna, včetně jeho ikonologických konotací. Okno je tu tematizováno jako víceznačný narativ, jehož interpretace může sahat od popisu viděného (předlohy) až k meta-výkladům (viz okno do světa). Pro autora je podstatná „snaha po vytvoření jakéhosi imaginativního prostoru“. Okno funguje jako rám pro to, co lze vidět, přičemž pohled je veden oběma směry, ven z- i dovnitř pomyslného interiéru. Právě polarita uvnitř a vně je již určitou ustálenou percepční konvencí, kterou Herold podrobuje aktualizaci z hlediska bezprostřední současnosti. Motivy oken sbírá ve svém blízkém okolí. Pracuje tak s konkrétním, nikoliv přejatým věcným materiálem (předlohy).

Otevírací doba: út-čt: 16:00 – 20:00, pá-so: 14:00 – 18:00

Mediální partneři: Radio 1GoOut.czProti šediinformuji
Sponzorem akce je Skanska