Pozorujeme náhodné setkání tří sošek-žen. Zjevně se znají, nevypadají ovšem na blízké přátele. Spíš by se dalo říct, že jde o známé. Útržek jejich rozhovoru je směsicí formalit a frází, která je ovšem přeplněná významy, jež vypovídají o nás samotných. Jejich tvarová deformace a redukce základního prostorového uspořádání je staví do zcela odlišné optiky, než je ta, kterou u prehistorické sošky běžně vnímáme. Jsou těmi pravými nositelkami ikon současnosti.

 

Kurátor: Michal Jalůvka, Zai Xu

 

Vernisáž 13. 12. od 19:00. 

Trvání výstavy od 13. 12. do 24. 1. 

 

Za podporu výstavy děkujeme MČ Praha 8.