Malby Veroniky Pausove vznikly během jejího jarního pobytu v Praze, kam se na pár měsíců přesídlila z domovského Toronta. Jako hlavní aktéři na nich vystupují separované části lidského těla – prsty svírající vázu nebo uši plovoucí ve vodě. Jednotlivé aktéry umělkyně podrobuje zkoumání a zasazuje je do různých situací a prostředí. Vypráví mnohé příběhy, vzájemně propojené její niternou logikou a téměř matematickým surrealismem.