Tvorba Veroniky Psotkové (*1981) je založena na principech realistického figurálního sochařství. Její sochy odkazují jak na klasickou, tak soudobou figurální tvorbu. V posledních letech se do popředí jejího zájmu dostaly především netradiční prostorové instalace stylizovaných drátěných figur a objektů.

 

Drátěné plastiky autorka vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek. Tvoří tak paralelní linii a současně hmotový protipól k její realistické sochařské tvorbě v umělém kameni, akrylátu a bronzu.

Své “Drátěnky” s oblibou vystavuje zavěšené v exteriéru, kde se sochy přizpůsobují kontextu daného místa a umožňují nové náhledové perspektivy.

 

Výstava Spolu, v níž autorka vědomě pracuje s konkrétní architekturou výstavního prostoru Centra DOX, představuje díla vytvořená z rabicové sítě. Tento druhovýrobek hutního průmyslu autorka přetváří do figurálních struktur a přijímá materiál takový, jaký je – charakteristicky rezivějící, časem degradující, současně ale poddajný a svébytný. Síť tvaruje a sešívá do prostorových „kreseb“, které nechává prorůstat přirozeným zbarvením rzi, lakem fixuje nebo přebarvuje.

 

Interiérové instalace, pro autorku spíše netypické, umožňují větší míru experimentu. Osvětlení, které v exteriérech zůstává zcela v režii počasí, zde sehrává zcela zásadní roli. Ve svých dílech Veronika Psotková zpracovává náměty autobiografického charakteru. Od roku 2007, kdy vytvořila první drátěné sochy, tak glosuje rodinný, partnerský a v posledních pěti letech i mateřský život ve svém dynamickém sochařském deníku.

 

Veronika Psotková je absolventkou ateliéru Sochařství 1 FaVU VUT. Její tvorba byla představena na samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí. V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun.