Veronika Richterová, Plastic Bottle Cabin, 2020

Instalace Plastic Bottle Cabin, přístřešku pro uprchlíky, v prostoru zahrady Galerie Josefa Jambora zpřítomňuje téma a realitu života v uprchlických táborech. Nabízí dočasné bydlení z odpadových materiálů, jež běžně vyhazujeme. Je určen především pro lidi, kteří jsou nuceni přežít v provizorních uprchlických táborech nebo v jejich okolí v miniaturních stanech nebo v improvizovaných přístřešcích vyrobených z plachet a igelitů. Alternativou pro ně může být vlastnoručně postavený domek z PET lahví, jimiž jsou například řecké uprchlické tábory zaplaveny, a z palet, které se dají najít v okolí.

 

„Mým cílem je zlepšit tepelné podmínky dočasného bydlení, poskytnout obyvatelům trochu více soukromí a pocit vlastního domova,“ říká Veronika Richterová. Výstavba domku je kutilská práce s lokálně dostupnými materiály. Může se na ni podílet celá rodina, sousedé nebo přátelé a sdílet radost ze společné práce. Přístřešek může dodat tolik postrádaný pocit soukromí i hrdosti na vlastní zručnost. A na nezbytně nutnou dobu se může stát něčím jako domovem.

 

Základní modul stavby, modifikovatelné podle potřeby, má obytnou plochu 8 m2. Do konstrukce z 20 palet je vertikálně v pěti řadách fixováno cca 800 lahví naplněných pískem či zeminou. Ty zajistí stabilitu, izolaci i akumulaci tepla. Drobné škvíry mezi nimi v létě domek ochlazují, na zimu jsou utěsněny a stěny zvenku překryty plachtou, zevnitř dekami. Řešeno je i topení. Voda z dvojité střechy se svádí a filtruje. Zadní část je rozšířena o venkovní přístřešek (umývárna, úložiště).

 

Dílo je součástí projektu No-Mad Design, jenž je určen lidem, kteří se nedobrovolně stali nomády. Mezi další předměty no-mad designu patří například tkalcovský stav z palet, pícka z barelu, pec na pizzu nebo ohřívač z plechovek.

 

kurátorka: Radka Kaclerová