Třináctý díl z cyklu prezentací soudobé zvukové tvorby na pomezí hudby a výtvarného umění, které uvádí studenti a pedagogové z ateliéru Time-based media FUD UJEP.

 

V pořadí třináctá edice Zvukových odrazů představí dílo Veroniky Svobodové, konkrétně její zvukovou kompozici Ror-bu, v rámci které umělkyně zpracovala své sonické zkušenosti získané během pobytu v severním Norsku. Autorka vychází z terénních nahrávek a inspirace samotným místem – rybářským domkem na pobřeží ostrova Senja, ve kterém každoročně od roku 2011 probíhá ArtiJuli Festival of Contemporary Art spolu s uměleckými rezidencemi. V roce 2020 získala Veronika Svobodová se zvukovou kompozici Ror-bu hlavní cenu soutěže Palma Ars Acustica.

 

Za přístupem Veroniky Svobodové k práci se zvukem můžeme poodhalit autorčiny vazby k divadelní scénografii, umění instalace a performance. Veronika ve své tvorbě propojuje hledisko času, prostoru a situace. Důležitý pro ni není ve výsledku zvuk samotný, ale způsob, jakým je utvářen.

 

Divák je během performance svědkem tajuplného děje během něhož umělkyně oživuje různé artefakty, které se dají nalézt v rybářském domku a jeho bezprostředním okolí. Písek, zlomky dřeva, břidlicové desky a kamínky jsou následně snímány kontaktními mikrofony a společně s terénními nahrávkami vytváří svéráznou zvukovou a prostorovou situaci, kterou Veronika reaguje i na vždy specifický prostor, ve kterém se představení odehrává.

 

https://duul.cz/zvukove-odrazy-13-veronika-svobodova/ 

http://www.artijuli.no 

https://www.ebu.ch/projects/radio/palma-ars-acustica 

 

Grafické zpracování: Evelína Ženíšková

 

Program se uskuteční za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Statutárního města Ústí nad Labem.