Vernisáž 4. února od 18:00

Nově vznikající platforma Video NoD nejen pro prezentaci videoartu představí tvorbu již pátého autora Jakuba Juráska. Cílem projektu je představit nejmladší generaci umělců, studentů vysokých uměleckých škol a přinést tak aktuální pohled na problematiku vztahů nových médií a pohyblivého obrazu.

,,Je-li konflikt potlačován, nemizí, nýbrž latentně a plíživě sílí. Paradox, kdy je jedna skutečnost umocňována druhou, se zde odráží jak v protichůdnosti jednotlivých činitelů, tak v bipolární kombinaci barev. Prostředí děje je libovolné. Jen jedno je dané – konfigurace stěn, jež umožňuje rozehrát dialog mezi jednotlivými motivy a zobrazovanými asociacemi.''

Projekt nazvaný Potlačovaný konflikt (2013) představuje cyklus několika videí, jež spojuje obecná rovina tématu, výtvarné pojetí a bezprostřední reakce na prostor.

Kurátor: Veronika Zajačiková

Technická podpora: Miloš Marek