Mezi hlavní vyjadřovací média Viléma Kabzana patří v současné době fotografie, kterému bezesporu předcházely experimenty s postmoderními (neokonceptuálními) přístupy, kam lze zahrnout zájem o médium videa.

Jako jeden z prvních VJs konce devadesátých let, jak udává, zažil ty nejlepší DJs party a obohatil tak na čas svou tvorbu o video loopy, které začal v té době vytvářet a sbírat. Projekt pro NoD se pokusí přenést Vj live performances do video intstalace. Máte jedinečnou příležitost zhlédnout část autorova archívu, a znovu tak zažít atmosferu devadesátých let.

ArchiVHS nabízí pohled na rané experimenty s videokazetami, které nesou známky dekonstrukce a mix obrazu. Nedokonalost a hra s chybami, jsou jedním z charakteristických prvků video tvorby nejen 90.let u nás. Autoři touto záměrnou nedokonalostí brojili proti dokonalému propracování filmové produkce korporátních institucí, které bylo podpořeno výkonným technickým zařízením, jejichž kvalit první levné, běžnému uživateli dostupné, nahravací záznamové systémy nedostačovaly.

Vilém Kabzan jako jedna z osobností spjatá s počátky Experimentálního prostoru NoD svým dílem předznamená cyklus přednášek z historie českého videoartu Video Lectures, jehož první příspěvek zhlédneme 17. října, předznamená též blížící se oslavy 21. narozenin Roxy a NoD, které proběhnou v týdnu od 21. do 27. října 2013.

Kurátor: Veronika Zajačiková