V prácach Martina Kochana sa spája analytické myslenie a „freestylová a bastardná“ živelnosť. Jeho tvorba je intermediálna, video používa neprogramovo a intuitívne. Dôležitý je humor a narábanie s banalitou, ktorá v iných kontextoch funguje kriticky a angažovane. Počas autorskej prednášky predstaví výber zo svojho portfólia a najnovšie práce.