Výstava Videopoly #1 je první výstavou nové každoroční přehlídky současného videoartu Videopoly, kterou iniciuje The Chemistry Gallery a Tomáš Vavříček, který se na poli videoartu pohybuje po dobu více jak pěti let. Pro první výstavu série tak byli vybráni Tomášovi nejbližší spolupracovníci Jan Hladil a Pavel Karafiát, se kterými se podílel na realizaci svých dřívějších projektů, jakými byly například Plice či Black Cube, nebo při společné kooperaci na projektech skupiny Lunchmeat, která se zaměřuje na audiovizuální tvorbu a její propagaci. Videopoly #1 tak představují tvorbu tří mladých umělců pracujících v oblasti nových médií. Účastí těchto tří různých autorů vzniká příležitost zhlédnout různé přístupy ke zpracování a užití automaticky generovaných obrazů, vizuálního překódovávání vnější reality a jejich následného užití v interaktivních instalacích.