Ostravská premiéra letního
nekropříběhu o vykradači hrobů, jenž se se svými pohůnky v maringotce vydává do
Vídně vrátit ukradené zuby Strausse a Brahmse. Po projekci debata s režisérem.

 

Dokumentární fikce /
mysteriózní road movie o poslední cestě zubních protéz dvou velikánů klasické
hudby Johanna Strausse a Johannesse Brahmse. Ty v roce 2002 ilegálně exhumoval
z jejich hrobů na vídeňském centrálním hřbitově Ondrej Jajcaj, vykradač hrobů,
samozvaný filozof a umělec. Jajcaj a jeho pohůnci křižují moravsko-slovenské
pomezí ve svítící maringotce a hledají naplnění svého osudu. Maringotka se
stává portálem do Jajcajova světa, na cestě pohlcuje náhodné návštěvníky, aby
kruh mohl být uzavřen. V rytmu Falca volá Vídeň, aby její syny dostala zpět do
Heimatu.

 

Film v českém jazyce.

 

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2019/03/Vienna-Calling-CR-2018-A-Debata-S-Reziserem-Petrem-Sprinclem