Projekt slouží jako teoretická studie o problematice tvůrčího procesu, ale také jako generátor jeho dalších možností.
Teoretický i umělecký moment se sice dostanou do vztahu laboranta a pokusné myši,
nicméně tato interakce může spíše pomoci odhalit relativitu distance vědecké a umělecké pozice.
Celý proces se bude skládat z kontinuální pracovní aktivity „teoretika“ a několika veřejných „pozvání“.

jenetravaillejamais.wordpress.com