Výstava potrvá od 8. 3. do 14. 4. 2019 a bude se konat v prostoru Galerie města Třince v Knihovně (Lidická 541)

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

“…Fotografii Kopasz chápe jako široký komplex činností, kdy snímky
vkládá do různých kontextů, anebo je využívá jako syrový výchozí
materiál pro další grafické postprodukce a obrazové manipulace. V tomto
ohledu se zdá, že nemá zábran, a tak snímky opakovaně uplatňuje v
odlišných sériích a různých vizuálních variantách. Příznačné je pro něj
navracení se k vybranému motivu a jeho mnohočetné užívání. Jakoby význam
nebylo možné postihnout jednotlivinou, ale pouze množstvím, jako by
sledované téma nebylo možné vyslovit jednoznačně, ale bylo ho nutné
obcházet, nahlížet z různých vzdáleností a úhlů. Charakteristickým pro
Kopaszovy fotografické skladby jsou vpisky, textové poznámky a významové
hříčky, často ve všech jazycích, které užívá, včetně angličtiny. Jako
hypotéza k porozumění Kopaszovu přístupu k obrazům se proto nabízí
paralela s jeho zkušeností s jazykem. Stejně jako je nucen k neustálému
„sebe-překladu“ z jednoho jazyka do druhého, odsouzený k trvalé
„nepřesnosti“ a „neúplnosti“, tak i v obrazovém režimu krouží kolem
tématu a vytváří mozaikovitý časoprostor, jež si vždy do jisté míry
zachovává kus nepřehlednosti a neuzavřenosti.” Jiří Ptáček

https://fotografgallery.cz/viktor-kopasz…

galerietrinec.cz

http://www.kopasz.cz/

Výstava potrvá od 8. 3. do 14. 4. 2019 a bude se konat v prostoru Galerie města Třince v Knihovně (Lidická 541)

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.