“…Fotografii Kopasz chápe jako široký komplex činností, kdy snímky
vkládá do různých kontextů, anebo je využívá jako syrový výchozí
materiál pro další grafické postprodukce a obrazové manipulace. V tomto
ohledu se zdá, že nemá zábran, a tak snímky opakovaně uplatňuje v
odlišných sériích a různých vizuálních variantách. Příznačné je pro něj
navracení se k vybranému motivu a jeho mnohočetné užívání. Jakoby význam
nebylo možné postihnout jednotlivinou, ale pouze množstvím, jako by
sledované téma nebylo možné vyslovit jednoznačně, ale bylo ho nutné
obcházet, nahlížet z různých vzdáleností a úhlů. Charakteristickým pro
Kopaszovy fotografické skladby jsou vpisky, textové poznámky a významové
hříčky, často ve všech jazycích, které užívá, včetně angličtiny. Jako
hypotéza k porozumění Kopaszovu přístupu k obrazům se proto nabízí
paralela s jeho zkušeností s jazykem. Stejně jako je nucen k neustálému
„sebe-překladu“ z jednoho jazyka do druhého, odsouzený k trvalé
„nepřesnosti“ a „neúplnosti“, tak i v obrazovém režimu krouží kolem
tématu a vytváří mozaikovitý časoprostor, jež si vždy do jisté míry
zachovává kus nepřehlednosti a neuzavřenosti.” Jiří Ptáček

https://fotografgallery.cz/viktor-kopasz…

galerietrinec.cz

http://www.kopasz.cz/

Výstava potrvá od 8. 3. do 14. 4. 2019 a bude se konat v prostoru Galerie města Třince v Knihovně (Lidická 541)

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.