Viktor Kopasz v projektu Temporary Objects navazuje na své dřívější experimenty s formami autorské knihy. V tomto případě se nachází daleko za obvyklým způsobem její fyzické reprezentace v prostoru a dává divákovi možnost ji číst prostřednictvím různých momentů celé instalace. Vnitřní struktura této “meta-knihy” rezonuje prostorem a zároveň představuje tekutou základnu pro vizuální materiál celé výstavy. Spíše než o klasické umělecké médium jde o kognitivní model či mapu, jejímž prostřednictvím autor rozvíjí své úvahy o vizuálních vazbách a vztazích mezi objekty a subjektem. Je průmětnou pro odlišné reprezentace objektů, jejichž variace se v nejrůznějších podobách objevují v prostoru galerie. 

 

(z textu k výstavě Michala Jalůvky)