Viktorie studuje na AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla. Vrátila se zrovna ze stáže ve Španělsku, odkud přiváží Černý sešity. 

http://viktorievalocka.tumblr.com/ ~

~ Viktorie Valocká ~ B L A C K B O O K S ~ 

Viktorie studies in the painting studio of Vladimír Skrepl at Academy of Fine Arts in Prague.
She hast just arrived from an intership in Spain, from where she brings her "Black books".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~