Vila na rohu ulic Pevnostní a Dělostřelecké byla postavena v roce 1928. Její původní majitelé židovského původu, rodiny Běhalova a Fejérova, emigrovali ještě před příchodem nacistů do Prahy v roce 1939. Usadili se a zůstali i po válce v Americe. Vilu zatím obsadila armáda a po válce ji komunistický režim rozdělil na byty a sídlo arcibiskupa České ortodoxní církve. Sklepní prostory sloužily jako umělecké ateliéry. Tito nájemníci užívali vilu po celá desetiletí až do podzimu 2012.
 
Vnučka původních majitelů, Ilona Wiss, se už narodila a vyrostla v USA. Přesto vilu chápe jako cenné rodinné dědictví. Podařilo se jí vilu zrestituovat, postupně začít opravovat a navracet do původní podoby. Ilona Wiss se rozhodla navázat na myšlenku svých prarodičů a využít vilu a její salony k původním účelům. Jako reprezentativní prostory, kde se mají setkávat lidé z různých kulturních a společenských kruhů, a kde má probíhat mezikulturní dialog i vzdělávání.
 
V salonech vily se odehrává řada nejrůznějších společensko-kulturně-vzdělávacích akcí. Informace o programu aktualizujeme na těchto stránkách.
 
Informace o institutu Běhal and Fejér Institute, který založila Ilona Wiss pro obnovu vily, najdete zde:
http://behalfejerinstitute.wordpress.com/
 
Kontakt pro více informací:
 
Ilona Fejer Wiss – iwiss@aol.com