Vincenc Morstadt (1802⁠–⁠1875) byl civilním povoláním právník a této profesi se věnoval po většinu života. O to obdivuhodnější je, že se zároveň stal největší autoritou české veduty 19. století. Morstadtovi mimo jiné vděčíme za věrohodná zachycení pražských ulic a panoramat z doby před vynálezem a rozšířením fotografie. Ve své tvorbě přitom dokázal spojit precizní detail s vyjádřením celkové atmosféry místa. Grafický kabinet představuje téměř neznámé práce z umělcova mládí, vypovídající o jeho přirozené kreslířské suverenitě.

  

kurátor: Petr Šámal