Na projektu Viscum Album a jeho výzkumu se podílelo pět osob, které naznačily paralelu mezi dvojicí míst, jež jsou si geograficky vzdálená a jejichž jediným pojítkem bylo současné vnímání „kulturních ruin“: prvním místem bylo prostředí nedostupného ostrova, který vznikl zaplavením lužních lesů a městečka Mušov pod Pálavskými vrchy na jižní Moravě, druhým pak byl v nočních hodinách nedostupný chrám Dia Olympského uprostřed parku v řeckých Athénách. V případě obou míst hrály důležitou roli vzpomínky jednoho z aktérů výzkumu.

 

Viscum Album: Trailer

Galerie 9:16pm, Denisova 824/47, Olomouc
Vernisáž: 25. 9., 20:00
Výstava: 26. 9. – 20. 10. 2020

 

Výstava je součástí knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací 6 LITR >> www.litrolomouc.cz