Lze zviditelnit něco, co chybí či již neexistuje? Umělci různých národností (české, maďarské, polské, slovenské, jihokorejské, tchajwanské, ukrajinsko/izraelské) se na tuto otázku snaží odpovědět svými grafickými a fotografickými díly a autorskými knihami prezentovanými na výstavě s názvem Vizualizace nepřítomnosti v Galerii Hollar. Ve své tvorbě se mimo jiné zaměřují na témata spojená s nekonečným koloběhem života a smrti a reflektují nejistou realitu, pocity izolace a odcizení, které nechávají vizuálně zaznít.

  

Mnohá prezentovaná díla jsou velmi intimní zpovědí každého z autorů a většina z nich zdůrazňuje, že jejich samotná tvorba byla určitým očistným procesem, ať už vedoucím k vypořádání se a vzpomínání na své vlastní předky, na dětství, na konkrétní životní události či procesem směřujícím k obecnějším tématům všeobecného vnímání lidství, lidské historie a lidských artefaktů, které přetrvávají a asociují nové myšlenky a vzpomínky. Ty se stávají vizualizací nepřítomnosti.

  

Celou expozicí doprovází diváka opakující se abstraktní motivy zatížené nedávnou a stále se opakující historií, váhou vzpomínek poznamenaných ztrátou blízkých a touhou po již nemožném spojení, jež vytváří prostor pro pocit určitého tajemství a ne/pochopení. Vzniká tak místo tzv. druhého života konkrétních situací a chvil ze života jedince nebo celého lidského pokolení. Přestože by se mohlo zdát, že něco vymizelo, ať už cíleně a násilně či přirozeným koloběhem věcí, stále je to přítomné v lidských dějinách, v nás samých. Mění se pouze význam a síla daných skutečností. 

  

vystavující: Sun Young Kang, Ming-Jer Kuo, Jan Měřička, Katarzyna Pietrzak, Miloslav Polcar, Jenny Rafalson, Jaroslava Severová, Daniel Szalai, Jana Šindelová, Imre Tolnay, Lenka Vilhelmová

kurátorka: Zuzana Duchková