Performance Vladimíra Havlíka (*1959) z konce 70. a první poloviny 80. let patří k tomu nejzásadnějšímu, co se v bývalém Československu v této oblasti výtvarného umění odehrálo. Přestože se později věnoval tradičnějším médiím, především kresbě a malbě, k performancím se v poslední době vrací stále častěji. Vedle toho pracuje i s dokumentací performancí. Výběr z těchto videí představí ve videoroomu. 

Kurátor: Martin Fišr