Práce Vladimíra Havlíka (1959) vyniká svou různorodostí – obsahuje akce, vizuální poezii, kresbu, abstraktní malbu i vymýšlení slovních hříček. Od roku 1978 se věnuje akční tvorbě, která zahrnuje performance, happeningy i land-artové a body-artové realizace. Ve 2. polovině 90. let začaly vznikat abstraktní malby, k nimž došel převedením půdorysů barokních staveb do počítače. Je autorem videí, která jsou k vidění v prostoru Videoroomu. Dne 11. listopadu v 16.00 proběhne přednáška, na níž autor představí svoje starší i současná díla.

Vstupné: jako na krátkodobou výstavu